kamagra gel kamagra gel kamagra gel kamagra gel kaufen-- Cialis 5mg Belgie,Cialis 5 Mg Kopen,Cialis 5mg Bestellen cialis 5 mg Levitra Kopen,Levitra 20mg,Levitra Bijwerkingen,Levitra Ervaringen,Levitra 20 Mg Kopen levitra kopen Kamagra Kopen kamagra kopen Cialis Compendium,cialis Compendium Suisse,cialis 20 Mg Compendium cialis compendium

Ravnanje z odpadki

Družba Retal d.o.o. je pri Agenciji RS za okolje Ministrstva za kmetijstvo in okolje pridobilo naslednja dovoljenja, vezano na ravnanje z odpadki iz zdravstva in sicer:  

-          Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za odstranjevanje odpadkov št. 35472-93/2010-14 in priloga št. 2: Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja   št. 35457-28/2011-3 z dne 6.12.2011 – družba je vpisana na seznam odstranjevalcev odpadkov pod številko 62

-          Potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov št. 35470-71/2012-2 z dne 22.2.2012 - družba je vpisana na seznam odstranjevalcev odpadkov pod številko 35470-71/2012

-          Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov  št. 35469-19/2012-4 z dne 22.5.2012 - družba je vpisana na seznam odstranjevalcev odpadkov pod številko 35469-19/2012